De curandi ratione per venae sectionem (Περὶ φλεβοτομίας θεραπευτικόν)

Libri: 1


Abbrev.: De cur. rat. per venae sect.


Autore: Galeno


Inc.: Τοῖς περὶ φλεβοτομίας σκοπουμένοις ἓν μὲν καὶ πρῶτόν ἐστι


Expl.: ἴσχοντος τοῦ περὶ τὸ κέντρον τοῦ μυὸς παντός


Traduzioni

Repertori

Edizioni