De oculis

Libri: 1


Abbrev.: De ocul.


Autore: Hunain ibn Ishaq (808-873)


Traduzioni

Repertori