De alimentorum facultatibus (Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων)

Libri: 3


Abbrev.: De alim. fac.


Autore: Galeno


Inc.: Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων οὐκ ὀλίγοι τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ἔγραψαν


Expl.: τῶν ἐπιτηδευμάτων διαφορὰς ἐθῶν τε καὶ χωρίων, ἐν οἷς ἐκ πολλοῦ διατρίβουσιν


Traduzioni

Repertori

Edizioni